گرای صفر

خدایا ... از همان یک ذره انحرافی که به چشم نمی آید به تو پناه می برم.

گرای صفر

خدایا ... از همان یک ذره انحرافی که به چشم نمی آید به تو پناه می برم.

گرای صفر

با زبانی سوخته در ظلمت کابوس ها
قصه از خورشید می بافیم ما فانوس ها

محمد کوره پز هستم.
متولد 1362 در دزفول.
فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه تبریز.
ادبیات، سیاست(دیانت)، سینما، مباحث سبک زندگی و ... به قول معلم حسابانم در دوران دبیرستان: «به هر کدام نوکی زده ام.»
اینجا محلی است برای بیان دغدغه هایم.من و خواهرم - ساحل رودخانه دز - احتمالا پاییز 1368